Tambov Love Bridge 10 - Hành trình Bạch Dương

Đây là số thứ 10 tròn trĩnh của Tambov Love Bridge, con số tròn trĩnh nhưng cọc cạch. Thời gian trôi qua cũng quá nhanh, 10 số trong hơn 1 năm. Lần lượt những người của Tambov Love Bridge cũng đã về nước. Lần chia tay này là lần thứ 2...

Năm nay có nhiều người về lắm, không chỉ 2 chị trong Tambov Love Bridge mà đám bạn cùng đợt sang với tôi cũng về mấy đứa. Còn sót lại vài đứa học kiến trúc và học lên thạc sĩ bọn tôi. Đoàn tôi sang 17 người, đã 1 lần "sẻ đôi" khi 1 số đứa qua khu KTX khác sống, nhưng đó chỉ là giả, còn giờ là thật...

Chủ đề của số 10 Tambov Love Bridge này cũng không gì khác là chia tay những người sắp về ấy, cùng chia sẻ chút kỉ niệm trong quãng thời gian sang-sống-về tại xứ sở Bạch Dương này. Mời mọi người lắng nghe.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Download Tambov Love Bridge 10.