Vì sao lúc ô tô chuyển động ta thấy các nan hoa của vành xe chuyển động lúc ngược lúc xuôi?

Tình cờ trong lúc tìm 1 câu trả lời thì thấy 1 câu hỏi khác trên Yahoo! Hỏi & Đáp khá thú vị nên post lại vào Hỗn tạp:

Hỏi:
Vì sao lúc ôtô chuyển động ta thấy các nan hoa của vành xe chuyển động lúc ngược lúc xuôi?

Trả lời (có sửa đi đôi chút cho rõ ràng):
Nguyên nhân không phải là do ảo giác của mắt, mà là do mắt ta cảm nhận được 24 hình mỗi giây, đó cũng là số lần chụp của các máy quay phim chụp hình.

Khi xe hơi bắt đầu chạy (còn rất chậm), bạn thấy bánh xe chuyển động tới bình thường, vì khi đó thời gian để 1 nan hoa của bánh xe dịch chuyển tới vị trí của nan hoa phía trước nó hãy còn lớn hơn hơn 1/24 giây.

Khi xe chạy nhanh hơn, sao cho một nan hoa dịch chuyển được một quảng đường đúng bằng khoảng cách giữa các nan hoa trong 1/24 giây thì: khi máy quay chụp các hình liên tiếp (hay mắt nhận các hình ảnh liên tiếp), máy sẽ chụp được các hình đúng vào thời điểm mỗi nan hoa của bánh xe dịch chuyển đến đúng vị trí của cái nan hoa trước nó (và giống hệt nó), làm cho ta thấy dường như bánh xe không quay, trong lúc xe vẫn chuyển động so với cây cối hai bên đường.

Còn vì sao thấy bánh xe quay lui? Đó là khi, trong khoảng thời gian bằng 1/24 giây mỗi nan hoa của bánh xe dịch chuyển được một quảng đường (trên cung tròn) gần bằng 2 lần khoảng cách giữa các nan hoa. Như vậy, trên 2 hình chụp liên tiếp ta thấy dường như vị trí của các nan hoa không nhích về phía trước, mà là về phía ngược lại.