Thêm link canonical cho Blogspot

Link canonical dùng để ngăn chặn trùng lặp nội dung trong website. Với cùng 1 trang web có thể có nhiều url cùng trỏ đến, thường gồm url chứa session id, url có/không chứa www, url có index.html hay home.aspx ở cuối, url có/không chứa dấu sượt (/) ở cuối... Các bộ máy tìm kiếm sẽ nhận diện các url này khác nhau nhưng lại trỏ tới cùng 1 nội dung dẫn đến tình trạng trùng lặp. Để ngăn chặn tình trạng đó, chúng ta quy định tất cả các url đó đều là bản sao (canonical) của 1 url gốc, như vậy các bộ máy tìm kiếm sẽ chỉ index 1 url gốc duy nhất và bỏ qua các bản sao khác.

Để đặt link canonical trong website, cách chung là đặt thẻ <link> như sau vào trong thẻ <head></head> đối với các url bản sao:

<link rel='canonical' href='url gốc'/>

Đối với Blogger (blogspot), cần kiểm tra xem trong file template có dòng sau trong thẻ <head></head> chưa:

<b:include data='blog' name='all-head-content'/>

Nếu đã có, Blogger sẽ tự động sinh ra thẻ link canonical cho bạn mà không phải làm gì. Nếu không có, bạn có thể tự thêm dòng đó vào.

Lưu ý: dòng code trên sẽ tự động sinh ra nhiều thứ trong thẻ <head></head>, như link Atom/RSS Feed mặc định (sẽ không cần thiết nếu bạn dùng FeedBurner), link OpenID, link favicon, ... Nếu không muốn hiển thị đống rắc rối đó (như tôi chẳng hạn) hãy thay thế bằng dòng code sau:

<link rel='canonical' expr:href='data:blog.url'/>

Link canonical là 1 tính năng mới của các bộ máy tìm kiếm, được Google công bố lần đầu vào tháng 2 năm ngoái. Hiện tại nó đã được các ông lớn Google, Yahoo!, Microsoft và Ask hỗ trợ.

3 nhận xét :