Tambov LoveBridge 11 - LoveBridge trở lại!

Đây là số thứ 11 của chương trình Tambov LoveBridge, 1 chương trình âm nhạc theo yêu cầu mà bọn tôi tự làm. Trong số lần này đã thiếu vắng đi 1 nhân vật đầu não quan trọng, vốn từ trước tới giờ luôn cầm đầu toán tinh binh chúng tôi, Ms Zel!. Hoàn thành được số 11 này là 1 bước tiến mới của LoveBridge, trong đó có sự cố gắng rất nhiều của những người còn lại, từ 2 em Mèo và em Kem viết (và sửa) bài, Small Fire mở rộng chuyên mục Nhịp đập âm thanh ra cho cả tiếng Anh và tiếng Việt, tới Me chua đã vất vả vì phần khách mời và bài đọc, 4 mắt thì mệt với hội thoại, và phờ phạc nhất có lẽ là Anti với phần ghép nhạc bị sửa đi sửa lại vài lần.

Cảm ơn các em rất nhiều, và cảm ơn những người đã lắng nghe LoveBridge! Chúng ta sẽ mãi là 1 bộ ăn ý và sẽ còn làm được những chương trình LoveBridge hay hơn nữa!

Còn đây là ảnh chụp của nhóm LoveBridge, khách mời và link download chương trình.

Ảnh chụp nhóm LoveBridge 11:

Tambov LoveBridge 11

Ảnh chụp khách mời LoveBridge 11:

Tambov LoveBridge 11

Và cuối cùng là link download chương trình:

Download Tambov LoveBridge 11