Học Javascript nâng cao với John Resig

Trên blog của John Resig, chủ nhân của jQuery, có 1 slide tổng hợp về javascript nâng cao. Phần này trình bày các khía cạnh (ít gặp) của javascript ở 1 mức độ sâu, bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến function, closure, object, ... Các slide được trình bày gồm có code kèm theo 1 phần mô tả ngắn gọn và có thể chạy được để test nội dung đoạn code đó. Có khoảng gần 100 slide, tôi cũng chưa đủ sức xem hết các slide này, để hiểu chúng chắc cần 1 khoảng thời gian dài nữa.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về javascript, có lẽ slide này sẽ có ích với bạn.