Chèn thêm Copyright vào cuối Feed trong Blogger

Feed trong Blogger tuy không được tùy biến 1 cách thoải mái như ở trong WordPress, nhưng chúng ta vẫn có thể làm cho nó tốt hơn so với mặc định. Bài viết này sẽ trình bày cách thêm 1 (hoặc nhiều) dòng có dạng "copyright" vào cuối Feed trong Blogger.

Ở đây tôi dùng chữ "copyright" do người ta thường chèn các thông tin dạng này vào cuối feed. Nó hoàn toàn không phải là 1 sự bắt buộc, và tất nhiên bạn có thể chèn các link quảng cáo (refferal) của mình, hay các lời chúc, hoặc hình ảnh, ...

Có 2 cách để thực hiện điều này:

Cách 1: Sử dụng chính Blogger


Cách này chỉ đơn giản là dùng các thiết lập có sẵn của Blogger để làm. Để thực hiện, hãy vào DashBoard -> Settings -> Site Feed.

Bạn sẽ thấy 1 ô Post Feed Footer, đó chính là nơi bạn có thể chèn thêm 1 số dòng chữ tùy ý vào cuối Feed. Nội dung của phần này có thể chứa các ký tự HTML, do đó, bạn có thể chèn các link hay hình ảnh tùy ý.

VD đối với Hỗn tạp Blog tôi chèn 1 đoạn như sau:


<p>Bài viết tại <a href="http://hontap.blogspot.com/">Hỗn tạp Blog</a>. Cám ơn bạn đã dành thì giờ để đọc, và rất mong bạn cho ý kiến để bài viết được tốt hơn.<p>

Cách 2: Dùng FeedBurner


Nếu bạn sử dụng FeedBurner để gửi feed, bạn có thể tận dụng công cụ này để thêm vào 1 đoạn cuối Feed.

Trong FeedBurner, bạn hãy vào Tab Optimize và chọn Summary Burner ở cuối menu bên trái. Sau đó nhấn vào Active nếu bạn chưa kích hoạt dịch vụ này.

Sau khi kích hoạt, bạn chỉ cần điền phần nội dung sẽ hiển thị ở cuối feed trong ô Teaser. Lưu ý là ở đây không chấp nhận HTML nên bạn sẽ không thể ghi các link hay hình ảnh ở đó được.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thêm ô Maximum Length ở bên trên, nó quy định số kí tự trong mỗi bài viết sẽ được gửi đi.

Hai cách trên hoàn toàn không "đụng chạm" đến nhau, có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể sử dụng đồng thời cả 2, hoặc lựa chọn 1 trong 2 cái tùy ý mình. Cách 1 theo tôi nghĩ là đơn giản hơn và cho phép HTML nên thoải mái hơn trong việc bổ xung nội dung, đồng thời cũng có sẵn trong Blogger nên thao tác thuận tiện. Hiện giờ tôi cũng đang dùng cách này đối với Hỗn tạp.