Hiện tổng số bài viết và comments trong Blogger

Để hiện tổng số bài viết và comment trong Blogger, các bạn hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào Dashboard, chọn Layout
2. Chèn thêm 1 gatget vào website bằng cách nhấn Add a gatget. Chọn loại gatget là HTML/Javascript
3. Chèn phần sau vào phần nội dung của gatget đó (phần tiêu đề bạn có thể đặt tùy ý):

<script style="text/javascript">
  function totalPosts(json) {
    document.write('Total Posts: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b>');
  }
  function totalComments(json) {
    document.write('Total Comments: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t + '</b>');
  }
</script>
<ul>
  <li>
    <script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=totalPosts&max-results=0">
    </script>
  </li>
  <li>
    <script src="/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&callback=totalComments&max-results=0">
    </script>
  </li>
</ul>

Nhớ thay link đến blog của bạn vào chỗ in đậm nhé.

4. Save lại và chạy thử.

Kết quả bạn có thể thấy ngay trong entry này của Hỗn tạp:
Nguồn: RealTrix Blog

Update: Cải tiến 1 chút ở code so với nguyên bản nhằm tăng tốc độ thực thi. Bây giờ bạn không cần bận tâm điền đường link của blog nữa.