Kiến thức cơ bản về Google PageRank

Egoldviet vừa có 1 bài viết khá hay về Google PageRank. Nếu ai đã làm website và muốn quảng bá website của mình thì nên đọc bài viết đó để có thêm hiểu biết về Google PageRank, hiểu cách thức làm việc và tính toán của Google, vì chỉ số này là 1 chỉ số rất quan trọng trong việc làm SEO với website.

Trong bài viết này, phần trọng tâm là công thức tính Google PageRank, được viết như sau:

PR(A) = (1 - d) + d(PR(t1) / C(t1) + … + PR(tn) / C(tn))

Trong đó:
- PR(A) là Pagerank của trang A
- t1, t2, ..., tn là các trang liên kết tới trang A
- C(t1), C(t2), ..., C(tn) là số link outbound (link ra trang khác) của các trang t1, t2, ... tn
- d là hệ số suy giảm (hệ số tắt dần của chuỗi)

Mượn luôn 1 ví dụ của Egoldviet để minh họa cho công thức trên:

Page A của bạn có 3 trang liên kết tới là page B (PR = 6), page C (PR = 3) và page D (PR = 4); trong đó Page B có 3 link dẫn ra ngoài, Page C có 6 link dẫn ra ngoài, Page D có 12 link dẫn ra ngoài. Ở đây lấy hệ số d = 0.85.

Khi đó PR của A = 0.15 + 0.85*( 6/3 + 3/6 + 4/12) ~ 2

Tất nhiên là với mạng lưới Internet chằng chịt thế này, việc đếm link liên kết đã khó, mà tính giá trị của link liên kết càng khó gấp bội, ta chẳng thể nào mà tính được đâu. Ta nên dùng nó để biết được người khổng lồ Google chạy thế nào thôi, và cũng định hướng liên kết với các site khác cho có giá trị.

Thêm 1 chú ý nữa là PageRank tuy hiển thị là 1 số nguyên, nhưng thực ra nó là 1 số thực có phần lẻ. Điểm này chúng ta có thể suy đoán ra được, bởi vì tính toán để làm tròn ra 1 số nguyên như thế sẽ khiến sai số rất lớn. Google không thể làm ăn vậy được.

Bài viết tuy không nói cách thức để chúng ta tăng PageRank, nhưng lại cho chúng ta kiến thức cơ bản về nó, cho nên đọc nó sẽ không phí phạm thời gian của bạn đâu.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét