Các dạng link feed trong Blogger

Sau khi viết xong bài Cách lấy Recent Comments cho Blogger có dùng feed link comments xong, mới thấy cái cũng đơn giản và chỉ là 1 phần nhỏ của Blogger. Ghé qua VNWebGuide của Anh Võ thì thấy cậu ấy còn tổng hợp luôn các dạng link feed có trong Blogger, đủ hết tất cả trừ link feed dành cho các comment nói chung của cả blog, tức là thiếu link feed mà tôi đã viết ấy. Vì thế, xin được trích lại ở đây và bổ xung thêm link đó cho đầy đủ hơn và cũng là để tiện tra cứu và tham khảo. Những link này rất hữu ích cho các công cụ Javascript dùng để bổ xung chức năng cho Blogger.

1. Link feed toàn blog:


http://yourblog.blogspot.com/feeds/posts/default

2. Link feed cho một bài viết nào đó:


http://yourblog.blospot.com/feeds/posts/default/postID

trong đó postID là ID của bài viết, ví dụ 7573941276534580739.

3. Link feed cho các comments của cả blog:


http://yourblog.blogspot.com/feeds/comments/default

4. Link của tất cả comments của một bài viết nào đó:


http://yourblog.blogspot.com/feeds/postID/comments/default

5. Link feed cho một comment của bài viết nào đó:


http://www.blogger.com/feeds/blogID/postID/comments/default/commentID

trong đó:

- blogID là ID của blog bạn, ví dụ 1393242412345517651
- postID là ID của bài viết, ví dụ 7573941276534580739
- commentID là ID của comment của bài viết, ví dụ 811995252289147435

Update: Bổ xung 1 vài điều quan trọng đối với link feed

1. Trong tất cả các dạng link trên, nếu bạn thay default bằng summary thì sẽ nhận được trích đoạn ngắn gọn ở phần đầu của bài viết. Điều này sẽ làm cho dữ liệu bạn nhận về sẽ ít hơn, và nếu dùng Javascript để xử lí thì sẽ nhanh hơn. Còn nếu bạn thay thế default bằng full thì sẽ luôn nhận được toàn bộ nội dung của bài viết.

2. Bạn hoàn toàn có thể bỏ đi phần địa chỉ blog ở đầu khi dùng các link feed trên với Javascript, VD, đối với link feed cho toàn bộ blog, bạn có thể làm như sau:

<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=callbackFuntion"></script>

Điều này khá lợi vì bạn không cần phải thao tác, hay phải nhớ chèn địa chỉ blog vào. Đặc biệt khi có 1 script nào đó muốn sử dụng trên nhiều blog thì cũng không cần phải thay đổi.

1 nhận xét :